Plasthill Oy:n investointi- ja kehittämishanke

Plasthill Oy investoi Kareline-materiaalivalmistuslinjaan ja kehittää luonnonkuitukomposiittimateriaaleja sekä niistä valmistettavia tuotteita biopohjaisemmiksi.