Plasthill Oy

Ominaisuudet

Mahdollisuuksien materiaalit

Kareline® on ensimmäinen aidosti ruiskuvalettava luonnonkuitukomposiitti

Alla kooste Kareline® materiaalien ominaisuuksista.

 • Ainutlaatuinen ulkoasu ja kosketustuntuma
  • Materiaali ei muistuta ulkonäöltään muovia, vaan pikemminkin luonnontuotetta.
  • Lähes kaikki mahdolliset värit ovat käytettävissä (aivan valkoista ja läpinäkyviä värejä lukuun ottamatta) eli materiaali pystytään värjäämään normaalisti ruiskuvalun yhteydessä ja tällöin saadaan hyvinkin näyttäviä ulkoasuja tuotteisiin. Värjäyksestä huolimatta tuotteen pintastruktuurissa säilyy Kareline® materiaaleille tunnusomainen syvyys ja luonnonmukaisuus.
  • Pääsääntöisesti kaikki muovituotteiden jälkikäsittelyssä käytettävät menetelmät (esim. peili-/ultraäänihitsaus, työstöt, pintakäsittelyt ja erilaiset merkkaukset, mm. lasermerkkaus) toimivat myös Kareline® luonnonkuitukomposiitin kohdalla. Sama koskee myös lisäaineistusta, vaahdotusta, väriä yms. Lisäksi tuotteiden pintakäsittelyssä on paljon uusia - muoveissa ennen kokemattomia - pintakäsittelymahdollisuuksia. Komposiittituotteen pintaa voidaan jopa vahata tai värjätä vesipetsillä.
 • Erinomaiset tekniset ominaisuudet, jotka antavat mm. muotoilulle uusia mahdollisuuksia
  • Ruiskuvalutuotanto tehostuu nopeutuneen jaksoajan seurauksena, samoin muottisuunnittelu yksinkertaistuu materiaalin pienten kutistumien ja imuttomuuden seurauksena. Tästä seuraa mm. se, että tuotteiden laatu paranee; kappaleista saadaan suoria ja tasaisia.
  • Tuotesuunnitteluun ja designiin tulee uusia mahdollisuuksia: voidaan tehdä paksuseinämäisiä lopputuotteita tai tarvittaessa seinämävahvuus voi vaihdella hyvinkin paljon samassa ruiskuvalukappaleessa.
  • Ruiskuvalukappaleiden tekninen laatu paranee. Kareline® luonnonkuitukomposiitti mahdollistaa hyvin mittatarkkojen, suorien ja siten laadukkaiden tuotteiden valmistuksen. Tuotteisiin ei tule sisäisiä jännitteitä, eivätkä imut tule näkyviin.
  • Materiaalilla on hyvä lujuus-painosuhde. Materiaali ei kylmäsaumaa eikä sillä ole kierrätettävyyteen liittyviä ongelmia. Toisaalta Kareline® komposiitit toistavat muotin pinnan ja muodot merkittävästi paremmin kuin lasilujitteiset muovit.
  • Materiaalin jäykkyys paranee.
  • Laajentunut käyttölämpötila-alue. Kuitulujitus laajentaa materiaalin käyttölämpötila-aluetta verrattuna vastaavaan matriisimuoviin. Tämä on merkittävä ominaisuus etenkin biohajoavien polymeerien kohdalla.
 • Ympäristöystävällisyys ja kierrätettävyys
  • Materiaali on monessa suhteessa ympäristöystävällistä. Lopputuotteet voidaan hävittää elinkaarensa päätteeksi esimerkiksi polttamalla; vrt. mm. lasilujitteiset kappaleet, joita ei voida helposti ja yksinkertaisesti hävittää. On myös suotavaa huomioida maailmanlaajuisesti kasvava paine saada valmistaja viime kädessä vastuuseen tuotteiden hävittämisestä kiertoajan päätyttyä (ns. tuottajavastuu). Tällöin Kareline® komposiitteja käyttämällä voidaan saada huomattavia säästöjä tuotteen elinkaaren päättyessä. Lopputuotteiden ympäristökilpailukyky paranee, kun merkittävä osa fossiilisista raaka-aineista voidaan korvata uusiutuvilla raaka-aineilla. Tarvittaessa voidaan komposiitin matriisina käyttää muovin asemesta luonnossa kokonaan hajoavia polymeerejä, jotka on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista.
  • Kareline® luonnonkuitukomposiitit on valmistettu EKOenergialla.

Ominaisuudet ja edut suhteessa mm. perinteisiin lasilujitteisiin kestomuovikomposiitteihin:

 • Imuttomuus mahdollistaa uudentyyppisten tuotteiden suunnittelun. Esimerkiksi paksut seinämät ja voimakkaat riparakenteet ovat mahdollisia.
 • Materiaalin mittatarkkuus ja mittapysyvyys valmistuksessa ovat erinomaisia.
 • Materiaalin ulkonäkö ja kosketustuntuma ovat säädeltävissä.
 • Materiaalin lujuus/paino -suhde on hyvä.
 • Tuotantokoneiden kuluminen on vähäisempää kuin lasilujitteisilla materiaaleilla.
 • Kareline® on hyvin monimuotoinen ja moneen käyttötarkoitukseen soveltuva. Materiaalin ulkonäkö ja ominaisuudet ovat muokattavissa käyttökohteen mukaan.
 • Puukuidun käyttö pienentää muovimateriaalin ympäristökuormitusta. Kioton ilmastosopimuksen mukaisesti puun poltto ei lisää hiilidioksidikuormaa.
 • Materiaalin kierrätettävyys on hyvä; materiaali on uudelleen ruiskuvalettavissa tai hävitettävissä polttamalla energiaksi.

Ominaisuudet ja edut suhteessa luonnonpuuhun (ts. puun ominaisuuksiin verrattaessa tietyissä sovelluksissa ja tietyillä osa-alueilla):

 • Materiaalin tasalaatuisuus niin lujuuden kuin muidenkin ominaisuuksien suhteen on ylivoimainen verrattuna puuhun.
 • Kareline® tarjoaa erinomaisen säänkestävyyden verrattuna puuhun - aine on tunteeton ympäristön ja olosuhteiden muutoksille kuten kosteudelle, mikrobeille ja lahottajille. Kaikki tämä saavutetaan ilman ympäristölle vaarallisia lisäaineita.
 • Tuotantoteknologian toistotarkkuus on erinomainen.
 • Tuotantoteknologian tehokkuus on ylivoimainen.
 • Materiaaliominaisuudet ovat haettavissa juuri lopputuotteelle sopiviksi.
 • Kareline® on hitsautuvaa, jolloin liimoja ei tarvita. Liimaaminen on tarvittaessa kuitenkin mahdollista.
 • Lopputuotteiden pidentynyt käyttöikä pienentää elinkaarikustannuksia.

Miten Kareline® materiaalit eroavat puumuovikomposiiteista (WPC)?

Luonnonkuituna käytetään neitseellistä, ympäristöystävällisesti tuotettua ja valmistettua havusellua – ei puuteollisuuden sivutuotteita kuten puujauhoa, sahapurua tai puulastuja. Tämän vuoksi kyseessä on ominaisuuksiltaan ja käytöltään hyvin erilainen materiaali kuin markkinoilla olevat perinteiset puumuovikomposiitit. Kareline® komposiiteissa aidosti lujitetaan ja haetaan muita tärkeitä ominaisuuksia puhtaita, teknisiä ja tasalaatuisia luonnonkuituja käyttämällä. Tämän seurauksena Kareline® komposiittien mekaaniset ja käyttöominaisuudet poikkeavat voimakkaasti edellä mainituista puumuovikomposiittien ominaisuuksista.

Kareline® komposiitit ovat omimmillaan, kun tarvitaan monimutkaista muotoa yhdistettynä hyviin lujuusominaisuuksiin ja kierrätettävyyteen.

Ota yhteyttä